Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε προγράμματα σπουδών της Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟ)


Διαδικτυακή Έρευνα για Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟ)

                                                                         

Με τα αυξανόμενα επίπεδα αβεβαιότητας, κοινωνικών ανισοτήτων και ανεργίας, η Κοινωνική Οικονομία (ΚΟ) έχει αποδείξει ότι συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό έχει καταστεί σημαντικό μετά την οικονομική κρίση του 2008 αλλά ακόμη περισσότερο, στην κρίση του Covid-19 και στην μετά-Covid εποχή.

Η εκπαίδευση των ανθρώπων στην κοινωνική οικονομία ώστε να καθίστανται ικανοί να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους είναι ζωτικής σημασίας σε αυτές τις αβέβαιες εποχές. Εξίσου σημαντικό είναι να ξεκινήσει η διαδικασία ενδυνάμωσης τώρα!

Το Έργο Social Economy 4Ces[1] είναι ένα εν εξελίξει πρόγραμμα «Συμμαχιών Γνώσης» που υλοποιείται από 9 εταίρους από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες- το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟ), φοιτητών και συναφών ενδιαφερομένων μερών, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους συν-διδασκαλίας / μάθησης για προγράμματα σπουδών Κοινωνικής Οικονομίας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία είναι εμπνευσμένη από την προσέγγιση «Living Labs», με στόχο να δημιουργήσουμε τα δικά μας μοναδικά Ζωντανά Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy Living Labs / SELLs).

Για τον λόγο αυτό, σας προσκαλούμε ως οργανισμούς/επαγγελματίες της ΚΟ να μοιραστείτε μαζί μας την προοπτική σας, την εμπειρία και τις ιδέες σας σχετικά με το τι πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πώς θα μπορούσαν να συντονιστούν και να σχεδιαστούν από κοινού καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και για τη βοήθειά σας στο να σχεδιάσουμε καινοτόμες προσεγγίσεις συν-διδασκαλίας/συν-εκμάθησης στο πεδίο της ΚΟ. Η γνώμη σας μετράει!

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της έρευνας: 20 λεπτά

 

[1] Αυτή η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ «Social Economy 4Ces» που στοχεύει στη δημιουργία ενός προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινοτική Ανάπτυξη», φέρνοντας κοντά καθηγητές/εκπαιδευτές ΚΟ, φοιτητές ΚΟ και επαγγελματίες ΚΟ ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης σε προγράμματα σπουδών Κοινωνικής Οικονομίας.

Αποποίηση ευθυνών: 6211511-EPP-1-2020-1-ELEPPKA2-KA

 "Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν".